nieuwe cursussen in september 2020

Op dinsdag 1 september beginnen de lessen van cursusjaar 2020/2021 weer.
Afhankelijk van de situatie van de coronapandemie kunnen er wijzigingen optreden.
De leerlingen worden dan op tijd hierover geïnformeerd.

Nieuwe leerlingen voor de beginnerscursus zijn van harte welkom voor zover er plaats is. Geef je even van tevoren bij mij op als je wilt komen.

De eerste kennismakingsles is gratis.