Taiji-stijl

Yang Luchan   Yang Chengfu

In de lessen wordt de traditionele Yang-stijl 43 beoefend. Dit is een traditionele stijl, die in 1934 werd gemaakt door Yang Chengfu. Yang Chengfu was de kleinzoon van Yang Luchan, de grondlegger van de Yang-stijl. Het getal 43 staat voor het aantal bewegingsvormen waaruit deze stijl bestaat. Deze vorm wordt in één jaar aangeleerd en daarna verder verfijnd en verdiept.
De uitvoering van de hele 43 Yang-stijl duurt 12-14 minuten.